© 2018

HEDEFLER

Deneyimli teknik kadro ile hizmet vermek..

Gölbaşı halkını bir bütün olarak kucaklayıp birleştirmek..

Sosyal Belediyecilik Anlayışı ile halkın sorunlarını tespit edip hızlı çözümler bulmak..

Kadın ve çocukların eğitim ve öğretim imkanlarını geliştirmek..

Gölbaşında kadın vatandaşların iş gücünü Gölbaşı iç ekonomisine kazandırmak..

Gölbaşındaki şehir pazarlarını Avrupa Standartlarına uygun hale getirip, geliştirip köylü üreticilerin ürünlerini ekonomiye sokabilecek projeler üretmek..

Gölbaşını turizm ilçesi yapmak..

Ankaralı vatandaşların nefes alacakları günübirlik rekreasyonel projeler üretmek..

Gölbaşının doğal güzellerini geliştirmek ve sürdürebilir ekolojik projeler üretmek..

Gölbaşının doğal güzellerine dayalı turizm projeleri üretmek..

Gölbaşında sadece yerli turist değil aynı zamanda yabancı turistlere yönelik turizm tesis alanları tesis etmek için yatırımcı çekebilecek projeler üretmek..

Gölbaşını sivil savunma sanayi alanında çalışan firmaları geliştirmeye yönelik projeler üretmek..

Gölbaşı büyük sanayi işletmelerinin küçük sanayi firmalarına iş alanları yaratacakları projeler üretmek..

YUKARI